Πα. Δεκ 8th, 2023

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα https://www.cashgift.xyz (η “Ιστοσελίδα”).Κατανοούμε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο είναι σημαντική για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, ειδικά όταν διεξάγουν συναλλαγές.Η παρούσα δήλωση διέπει τις πολιτικές μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας (“Επισκέπτες”) που την επισκέπτονται χωρίς να πραγματοποιούν συναλλαγές και τους Επισκέπτες που εγγράφονται για να πραγματοποιούν συναλλαγές στην ιστοσελίδα και να κάνουν χρήση των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει η Cashgift (συλλογικά, “Υπηρεσίες”) (“Εξουσιοδοτημένοι Πελάτες”).

“Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες”

αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση, την επικοινωνία ή τον εντοπισμό του προσώπου στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του οικονομικού προφίλ, του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας. Οι προσωπικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα (δηλαδή χωρίς την ταυτοποίηση του μεμονωμένου χρήστη) ή δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με ένα ταυτοποιημένο άτομο.

Ποιες πληροφορίες που μπορούν να αναγνωριστούν προσωπικά συλλέγονται;

Ενδέχεται να συλλέγουμε βασικές πληροφορίες προφίλ χρήστη από όλους τους Επισκέπτες μας. Συλλέγουμε τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες από τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες μας: τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Εξουσιοδοτημένων Πελατών, τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και τη φύση και το μέγεθος του διαφημιστικού αποθέματος που ο Εξουσιοδοτημένος Πελάτης προτίθεται να αγοράσει ή να πωλήσει.

Ποιοι οργανισμοί συλλέγουν τις πληροφορίες;

Εκτός από την άμεση συλλογή πληροφοριών από εμάς, οι τρίτοι προμηθευτές υπηρεσιών μας (όπως οι εταιρείες πιστωτικών καρτών, τα κέντρα εκκαθάρισης και οι τράπεζες), οι οποίοι ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως υπηρεσίες πίστωσης, ασφάλισης και μεσεγγύησης, ενδέχεται να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες από τους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες μας. Δεν ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, αλλά τους ζητάμε να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους παρέχονται από τους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες. Ορισμένα από αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι μεσάζοντες που ενεργούν αποκλειστικά ως κρίκοι στην αλυσίδα διανομής και δεν αποθηκεύουν, διατηρούν ή χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που τους παρέχονται.

Πώς χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα τις πληροφορίες που μπορούν να αναγνωριστούν προσωπικά;

Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για την προσαρμογή της Ιστοσελίδας, την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και την εκπλήρωση αιτημάτων αγοράς και πώλησης στην Ιστοσελίδα. Ενδέχεται να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες σχετικά με ευκαιρίες έρευνας ή αγοράς και πώλησης στην Ιστοσελίδα ή πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της Ιστοσελίδας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε με Επισκέπτες και Εξουσιοδοτημένους Πελάτες σε απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων ή για να παράσχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες.

Με ποιον μπορούν να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες;

Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με Εξουσιοδοτημένους Πελάτες ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες που επιθυμούν να αξιολογήσουν πιθανές συναλλαγές με άλλους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες. Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους Επισκέπτες μας, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων των Επισκεπτών και των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας, με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς και τους τρίτους προμηθευτές μας. Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να “εξαιρεθείτε” από τη λήψη πληροφοριών ή την επικοινωνία μαζί μας ή με οποιονδήποτε οργανισμό που ενεργεί για λογαριασμό μας.

Πώς αποθηκεύονται οι Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες;

Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που συλλέγονται από το Cashgift αποθηκεύονται με ασφάλεια και δεν είναι προσβάσιμες σε τρίτους ή υπαλλήλους του Cashgift, εκτός από τη χρήση που αναφέρεται παραπάνω.

Ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες στους Επισκέπτες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διανομή των πληροφοριών;

Οι Επισκέπτες και οι Εξουσιοδοτημένοι Πελάτες μπορούν να αρνηθούν να λαμβάνουν μη ζητηθείσες πληροφορίες από εμάς ή/και τους προμηθευτές και τους συνεργαζόμενους φορείς μας ή να επικοινωνούν μαζί μας, απαντώντας στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οδηγίες ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση

Χρησιμοποιούνται cookies στον ιστότοπο;

Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των Επισκεπτών μας και τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Χρησιμοποιούμε επίσης Cookies για λόγους ασφαλείας για την προστασία των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας. Για παράδειγμα, εάν ένας Εξουσιοδοτημένος Πελάτης είναι συνδεδεμένος και ο ιστότοπος παραμένει αχρησιμοποίητος για περισσότερα από 10 λεπτά, θα αποσυνδέσουμε αυτόματα τον Εξουσιοδοτημένο Πελάτη.

Πώς χρησιμοποιεί η Cashgift τις πληροφορίες σύνδεσης;

Η Cashgift χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διευθύνσεων IP, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των τύπων προγραμμάτων περιήγησης, για την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση του ιστότοπου, την παρακολούθηση της κίνησης και της χρήσης ενός χρήστη και τη συλλογή ευρέων δημογραφικών πληροφοριών.

Ποιοι συνεργάτες ή πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης από επισκέπτες ή/και εξουσιοδοτημένους πελάτες στην Ιστοσελίδα;

Η Cashgift έχει συνάψει και θα συνεχίσει να συνάπτει συνεργασίες και άλλες διασυνδέσεις με διάφορους προμηθευτές. οι εν λόγω προμηθευτές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σε βάση ανάγκης για την αξιολόγηση των Εξουσιοδοτημένων Πελατών ως προς την επιλεξιμότητα των υπηρεσιών. Η πολιτική απορρήτου μας δεν καλύπτει τη συλλογή ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Αποκάλυψη Προσωπικά Αναγνωρίσιμων Πληροφοριών για συμμόρφωση με το νόμο. Θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση ή κλήτευση ή αίτημα από υπηρεσία επιβολής του νόμου για την έκδοση πληροφοριών. Θα αποκαλύψουμε επίσης Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες όταν είναι εύλογα απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειας των Επισκεπτών και των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας.

Πώς ο Ιστότοπος διατηρεί ασφαλείς τις Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες;

Όλοι οι υπάλληλοί μας είναι εξοικειωμένοι με την πολιτική και τις πρακτικές ασφαλείας μας. Οι Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες των Επισκεπτών και των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας είναι προσβάσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξειδικευμένων υπαλλήλων στους οποίους δίνεται κωδικός πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Ελέγχουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες ασφαλείας μας σε τακτική βάση. Οι ευαίσθητες πληροφορίες, όπως οι αριθμοί πιστωτικών καρτών ή οι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, προστατεύονται από πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, που εφαρμόζονται για την προστασία των πληροφοριών που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου. Παρόλο που λαμβάνουμε εμπορικά εύλογα μέτρα για τη διατήρηση ενός ασφαλούς ιστότοπου, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι βάσεις δεδομένων υπόκεινται σε σφάλματα, παραποιήσεις και διαρρήξεις και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να εγγυηθούμε ότι δεν θα συμβούν τέτοια γεγονότα και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι των Επισκεπτών ή των Εξουσιοδοτημένων Πελατών για οποιαδήποτε τέτοια περιστατικά.

Πώς μπορούν οι Επισκέπτες να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης;

Οι Επισκέπτες και οι Εξουσιοδοτημένοι Πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να ενημερώσουν τις Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες που τους αφορούν ή να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση

Μπορεί ένας Επισκέπτης να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα;

Παρέχουμε στους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες έναν μηχανισμό για να διαγράψουν/απενεργοποιήσουν τις Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας επικοινωνώντας με . Ωστόσο, λόγω των αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων διαγραφών, ενδέχεται να είναι αδύνατο να διαγραφεί η καταχώρηση ενός Επισκέπτη χωρίς να διατηρηθούν κάποιες υπολειπόμενες πληροφορίες. Ένα άτομο που ζητά να απενεργοποιηθούν οι Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες θα διαγραφούν λειτουργικά και δεν θα πουλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο με οποιονδήποτε τρόπο στο μέλλον.

Τι συμβαίνει αν αλλάξει η Πολιτική Απορρήτου;

Θα ενημερώνουμε τους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες μας σχετικά με τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας, δημοσιεύοντας τις εν λόγω αλλαγές στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, εάν αλλάζουμε την πολιτική απορρήτου μας με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει αποκάλυψη Προσωπικά Προσδιορίσιμων Πληροφοριών που ένας Επισκέπτης ή Εξουσιοδοτημένος Πελάτης έχει προηγουμένως ζητήσει να μην αποκαλυφθούν, θα επικοινωνήσουμε με τον εν λόγω Επισκέπτη ή Εξουσιοδοτημένο Πελάτη για να του επιτρέψουμε να αποτρέψει την αποκάλυψη αυτή.

Σύνδεσμοι:

Το https://www.cashgift.xyz περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Λάβετε υπόψη ότι όταν κάνετε κλικ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, μεταφέρεστε σε άλλο δικτυακό τόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων, καθώς οι πολιτικές απορρήτου τους ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας.